การประเมินคุณภาพ สมศ.รอบสอง

ตูน ที่ มน.ยุ่งมั๊ยคะ กับการประเมินรอบ สอง ที่ มอ.ต้องทำข้อมูลตาม ตัวบ่งชี้ ที่ สมศ.กำหนดตามแบบที่จะมาประเมินใหม่ ต้องระดมกันเก็บข้อมูลย้อนหลัง เลยดูยุ่งๆ เมื่อเช้าเห็นท่านรองมาลินีนำจรรยาบรรณของคณาจารย์มน.ขึ้น Blog ยังรู้สึกขอบคุณ เพราะ มอ.เองยังตั้งหลักเรื่องนี้อยู่เลยค่ะ พี่อยากรู้จังว่ามหาวิทยาลัยอื่นเขาทำกันยังไง
คำตอบ

พี่เมตตา  คะ
     ที่ มน. อยู่ระหว่างการเตรียมการค่ะ  ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  โดยเชิญตัวแทนจากทุกคณะวิชาทั้งผู้บริหารและจนท. ที่รับผิดชอบ QA จากทุกคณะวิชา มาประชุมเตรียมการ ไปแล้ว 2 ครั้ง  และมีการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายประจำปีไปแล้วค่ะ  (รายละเอียดอยู่ในบันทึกที่ได้ลงไปแล้วค่ะ)

     ที่ มน. จะค่อนข้างเน้นการประเมินคุณภาพภายในที่จัดขึ้นในทุกปีการศึกษาค่ะ  และสำหรับรอบการประเมินในปีการศึกษา 48 ที่กำลังจะมาถึงนี้เราได้ใช้เกณฑ์การประเมิน (ใหม่) ของ สมศ. มาใช้ประเมินคุณภาพภายใน  โดยนำมาเป็น Part B  ใน SAR/CAR/YAR FORM  ซึ่งเราจะมีการปรับให้เหมาะสมในทุกสิ้นการประเมินค่ะ  (รายละเอียดอยู่ในบันทึกที่ได้ลงไปแล้วค่ะ)

     เรายังไม่ต้องรับการประเมินในปีนี้ค่ะ  จึงพอมีเวลาเตรียมการพอสมควรค่ะ

     ด้วยความเคารพและคิดถึงพี่เมตตาเสมอ