ใช้ทุนเท่าไห่ร

อภิรักษ์ ศรีสุรพันธุ์
ถ้าจะทำเห็ดโดยไม่ทำเชื้อเอง จะหาเชื้อได้ที่ไหน จะใช้ทุนมากแค่ไหน?
คำตอบ