ปรัชญาความแตกต่าง

ความแตกต่างในความคิด
คำตอบ
not yet answered

การแพทย์แผนปัจจุบันมีรากฐานมาจากการแพทย์ทางเลือกจากอินเดียจริงหรือ