การบริหารงานอุตสาหกรรม

การบริหารงานอุตสาหกรรมสำหรับโลกยุคอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างไรครับ
คำตอบ