แนะนำโครงการดีดีของ สพฐ

น.ส สุพิท ปุริเส
สวัสดิ์ค่ะท่านดิฉัน น.ส สุพิท ปุริเส ค่ะ นักเรียนร.ร ผาอินทร์แปลงวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการท่องเที่ยวรอบรู้ ฟื้นฟู เศรษฐกิจไทย ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย เป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ความรู้และประสบการณ์มากมายจากโครงการนี้
คำตอบ