อยากรู้คำตอบ

เมื่อวันศุกร์ โครงการถ่ายทอด เป็นอย่างไรบ้าง
คำตอบ