อาหารกลางวัน

วันนี้กินข้าวอร่อยไหม
คำตอบ

11111111111111

sang

ตอนเย็นกินอะไรดี

โต

ชาวโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ามาต้อนรับน้องใหม่ครับครูรัตน์