เหนื่อยมั้ยคนดี

เป็นวิทยากรทั้งวัน เหนื่อยรึยังคะ
คำตอบ