การอบรมคอมฯ

วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมไปมากช่วยอธิบายเป็นการส่วนตัวด้วยนะ
คำตอบ

มาอบรมวันนี้สนุกมากเช่นกันค่ะ..ได้ประโยชน์มากมาย

ครูน้อย

การอบรมสนุกมากค่ะ และมีประโยชน์ในการจัดการสอน