ความเป็นอยู่

หนิงสบายดีหรือเปล่า สอนนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างเด็กดื้อเหมือนกับที่อยู่ ร.ร.นำริดหรือไม่
คำตอบ

สบายดีคะ  นักเรียนก็น่ารักดีไม่ค่อยดื้อคะ