เรียนถามเรื่องความเหสมาะของกิจกรรมค่ะ

พรสุดา ขุมทอง
ดิฉันอยู่กลุ่มสาระวิทย์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ค่ะ จะประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 กิจกรรมมีดังนี้ค่ะ เหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ อยากถามผู้เชี่ยวชาญอย่างท่านค่ะ -กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ -การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทต์ -คานและโมเมนต์ -ปั้นจั่น -ทดสอบวิตามินซี -Green house effect ปฏิริริยาเรือนกระจกกับภาวะโลกร้อน -การทดสอบประสิทธิภาพของสารอีเล็คโทรไลต์จากน้ำหมักวัสดุธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ -การกลั่นลำดับส่วน -Sponification (การทำสบู่) -การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -ศึกษาโปรตัวซัวในโรงเรียน -การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
คำตอบ