ความสำคัญในการกระทำ

jim
คุณกล้าสู้กับความจริงที่คุณก่อขึ้นหรืดเปล่า
คำตอบ
not yet answered

คุณสร้างครอยครัวของคุณกี่หลังคาและกี่คนคนไม่ว่าวงการของคุณเองและนอกวงการคุณฉันอยากให้เป็นคนกล้ายอมรับในสิ่งที่ก่อขึนและกล้าสู้ความจนริงบ้าง

การทำของคุณฉันยอมรับว่าคุณเป็นคนบ้างานแต่ทำไมคุณถึงชอบทำหลายและให้ความหวังกับคนอืนโดยคุณเอาหน้าที่การงานของคุณอ้างเวรกรรมมีจริงนะคุณเพรียนถึงคุณจะชอบอ้างเอาธรรมมาสอนคนอืนแต่ทำไมการกระทำของตรงกันข้ามมาก

ทุกอำเภอที่คุณไปทำงานคุณจะสร้างครอบครัวลับๆอยู่ตลอดฉันอยากให้คุณสำนึกในหน้าที่ของคำว่าราชกาล/ความรับผิดชอบที่ /กล้างทำกล้ารับ /ถ้าคุณสงสัยคุณรู้ที่ติดต่อและถามว่าทำไมถึงมีคำถามแบบนี้กับคุณ