การอบรมKM

เราจะนำความรู้ในการอบรมวันนี้ไปให้ครูที่โรงเรียนอย่างไรดีนะ

คำตอบ