-

ทิพย์สุดา
แปลบทนี้ให้หน่อยค่ะ ให้สิ้นวงศ์พงศ์มึงอันศักดา ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี
คำตอบ