ถอนความ

top
หนูจะสอบถอนความจะต้องสังเกตอะไรเป็นอย่างเเรก
คำตอบ

ตอบไว้ที่นี่แล้วค่ะ  อีเมล์ที่หนูให้มาเป็นอีเมล์ปลอม  ส่งไปไม่ได้

http://gotoknow.org/blog/bhatips2/241634