เว็บนี้สำหรับทำอะไร

ฉันไม่เข้าใจเลยว่า เว็บนี้เอาไว้ทำอะไร และก็ไม่เข้าใจว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง
คำตอบ
I'm going to try out this site too. And i want you to try more and more and share with me how it works... thanks.