ถามเรื่องรับเข้าแพล็ดเนต

สุธิดา สุทินฤกษ์
อาจาร์ยค่ะพอดีหนูสงสัยว่าหนู อาจาร์ยเข้ารับหมูในแพล็ดเนตรึยังค่ะ แล้วหนูอยากเรียนถามอาจาร์ยอีกเรื่องว่า สื่อพื้นฐานที่หนูเขียนถูกไหมค่ะ แล้วสื่อเกมส์ทอยลูกเต๋านั้นจะเป็นสื่อชนิดไหนในสื่อพื้นฐาน กลัวทำผิด เพราะว่าคิดนอกเหนือจากที่อาจาร์ยบรรยายนะคะ
คำตอบ