กาพย์ยานี 11

เทพฤทธิ์ จำรัส
รบกวนทางอาจารย์แนะนำด้วยครับ อาลัยและอาวรณ์ ชายผู้สอนให้ข้ารู้ ความดีควรเชิดชู ความชั่วไซร้ไม่ตอแย กฏหนึ่งแห่งชีวิต ให้เพ่งพิจอย่าพ่ายแพ้ กฏสองรู้คุณแม่ คือแน่แท้เหนือสิ่งใด กฏสามรักครอบครัว อย่ามัวแต่เถลไถล กฏสี่หากรักใคร ดูแลไว้ให้ถาวร ยึดมั่นในความดี ให้เป็นศรีเกียรติขจร ประกาศก้องฟ้าอมร ไกรวิวัฒน์แล้วซึ่งคุณธรรม สองมือกราบอำลา หลานนำพาไว้จดจำ บุรุษผู้ชอบธรรม จากไปแล้วมิหวลคืน สุดท้ายขออาราธ คุณอำนาจผ้าไตรผืน ผลบุญอันยั่งยืน ส่งน้าไปสู่แสงธรรม ขอบคุณมากครับ
คำตอบ

อาลัยและอาวรณ์       ชายผู้สอนให้ข้ารู้

ความดีควรเชิดชู      ความชั่วไซร้ไม่ตอแย

กฏหนึ่งแห่งชีวิต      ให้เพ่งพิจอย่าพ่ายแพ้

กฏสองรู้คุณแม่          คือแน่แท้เหนือสิ่งใด

กฏสามรักครอบครัว     อย่ามัวแต่เถลไถล

กฏสี่หากรักใคร            ดูแลไว้ให้ถาวร

ยึดมั่นในความดี          ให้เป็นศรีเกียรติขจร

ประกาศก้องฟ้าอมร       ไกรวิวัฒน์แล้วซึ่งคุณธรรม

สองมือกราบอำลา        หลานนำพาไว้จดจำ

บุรุษผู้ชอบธรรม            จากไปแล้วมิหวลคืน

สุดท้ายขออาราธ          คุณอำนาจผ้าไตรผืน

ผลบุญอันยั่งยืน             ส่งน้าไปสู่แสงธรรม

 

เนื้อหาชัดเจน  เข้าใจ 

ภาษาง่ายๆ  มีความหมายตรงตัว

ฉันทลักษณ์ถูกต้องค่ะ

ชื่นชมค่ะ