ช่วยถอดคำประพันธ์ให้หน่อยค่ะ

นุ๊ก
ขุนมอญร่อนง้าวฟาด ฉาดฉะ ขาดแล่งตราบอุระ ขาดดิ้น โอรสรีบกันพระ ศพสู่ นครแฮ สูญชีพไป่สูญสิ้น พจน์ผู้สรรเสริญ
คำตอบ

คลิกที่นี่http://www.st.ac.th/bhatips/tiptest/practice_klongpabp.html

คลิกที่คำตอบข้อ 17