นักศึกษาวิชาทหาร

สมปอง
อยากทราบว่า กำหนด ลงทะเบียนวันไหนครับ
คำตอบ

หลังจากที่ได้ผ่านการประชุม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 52

นักศึกษาวิชาทหารใหม่ ให้ยื่นหลักฐานภายในวัน ที่ 19 พ.ค. 52