อยากรู้จัง

กินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารัก (ล้อเล้น)
คำตอบ

กินข้าวกับ.............

อะไรก้อไม่รู้

 

มีเยอะแยะไปหมดเลยครับ