การแต่งกายของ ไทยพวน

จันทร์
อากทราบคะว่าการแต่งกายของไทยพวนทของแต่จังหวัด มีการแต่งกายเหมื่อนกันทุกจังหวัดหรือไม่คะ และแต่งแบบไดที่เรียกว่า เป็นเชื่อสายไทยพวนอน่างแท้จริง สำหรับความเข้าใจนั้นเป็นการแต่งกาย(หญิง) ใส่เสือคอกระเช่า สวมผ้าหางจูงกระเบน (ชาย) ใช่เชื่อคอกลม/ คล้ายมอฮอม สวมโสลงลาย ส่วนผมชาย - หญิงแต่งแบบใดคะ รบกวนยกตัวอย่างจังหวัดฉะเงินเทรานครนายก ฯลน ขอขอบคุณนะคะ
คำตอบ

 การแต่งกายของชาวไทยพวนแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัในสมัยก่อนผู้ชายจะนุ่งโสร่ง  ใส่เสื้อคอกลม ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงที่ทอขึ้นเอง ใส่เสื้อเชิ๊ต เสื้อหม่ากะแล่ง แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะนุ่งโจงกระเบน มีผ้าคาดอก หรือผ้าสไบ สำหรับผู้ที่มีฐานะจะมีเครื่องประดับ ด้วยเช่น ต่างหู สร้อย ซึ่งงานแต่งงานจะนิยมใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดเป็นอย่างมาก
       ในปัจจุบันเนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้การแต่งกายแบบเก่าได้เลือนหายไปด้วย พอดูได้ก็จากคนแก่คนเฒ่าภายในหมู่บ้านเท่านั้นเอง การแต่งกายจะเน้นตามสมัยนิยมและจะเหมือนกันทั้งหญิงและชาย

ณฐมน

การแต่งกายของชาวไทยพวนในแต่ละภาคจะไม่เหมือนกัน ในสมัยก่อนผู้ชายจะนุ่งโสร่ง

ใส่เสื้อคอกลม ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงที่ทอขึ้นเอง ใส่เสื้อเชิ๊ต เสื้อหม่ากะแล่ง แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะนุ่งโจงกระเบน มีผ้าคาดอก หรือผ้าสไบ สำหรับผู้ที่มีฐานะจะมีเครื่องประดับ

ด้วยเช่น ต่างหู สร้อย ซึ่งงานแต่งงานจะนิยมใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบันเนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้การแต่งกายแบบเก่าได้เลือนหายไปด้วย

พอดูได้ก็จากคนแก่คนเฒ่าภายในหมู่บ้านเท่านั้นเอง การแต่งกายจะเน้นตามสมัยนิยมและจะเหมือนกันทั้งหญิงและชาย

ดิฉันเองก็มีเชื้อสายพวน ศึกษาเรื่องการแต่งกายมาบ้างพอสมควร ได้ความว่าไทยพวนแต่ละจังหวัดจะแต่งไม่เหมือนกันเลย แม้แต่ชาวพวนในประเทศลาว แต่ลักษณะสำคัญโดยรวมของชาวพวนแล้ว มีการทอผ้าอยู่สามแบบ ได้แก่ การทอแบบจก หรือซิ่นตีนจก ไปดูได้ที่ไทยพวนสุโขทัย บ้านหาดเสี้ยว แบบที่2. แบบมัดหมี่ ไปดูได้ที่ ไทยพวนลบบุรี อ.บ้านหมี่ แบบที่สาม แบบย้อมคราม (หม้อฮ่อม)ดูได้ที่ ไทยพวนเมองแพร่ บ้านทุ้งโฮ้ง ที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ส่วนที่อื่นๆนั้น ก็ประยุกต์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เช่นที่ไทยพวนเพชรบุรี(บ้านมาบปลาเค้า)เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น คนพวนส่วนใหญ่จะใช้ภาษา เป็นสื่อในการบ่งบอกชาติพันธ์ มากกว่าที่การแต่งกาย แต่ที่เหมือนกันอยู่ก็คืนชาวไทยพวนมักจะทอแต่ผ้าฝ้าย เพราะเคร่งครัดในศาสนา การทอผ้าไหมจะต้องทำลายชีวิตของหนอนไหม คนพวนจึงทอแต่ผ้าฝ้าย

คือว่าหนูตอนนี้สนใจศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของชาวพวนอยู่อ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่าจะหาข้อมูลด้านการแต่งกายดั้งเดิมของพวนได้จากไหนบ้างค่ะ อยากให้ช่วยแนะนำ เพราะหนูสนใจเรื่อง คนพวนเมืองแพร่กับผ้าหม้อห้อม เลยอยากเห็นพัฒนาการของผ้าว่าผ้าหม้อห้อมใช่การแต่งกายดั้งเดิมหรือป่าว ??? ขอบคุณค่ะ