ถามเรื่องเช็คช่วยชาติหน่อยครับ

ผมพึ่งเข้ามาทำงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค 2552 จะได้รับเช็คช่วยชาติไมครับใครรู้ช่วยตอบที
คำตอบ