ส่งยังไงคะ

จะส่ง PowerPoint งาน จะส่งยังไงคะ อีเมล์อาจารย์อะไรคะ หนูหาไม่เจอ แล้วต้องให้หนูส่งเป็นรูปเล่มรายงานด้วยมั้ยล่ะ
คำตอบ