รายงานตัว

อาจารย์คะ ช่วยตอบคำถามให้นิดนึงค่ะ สงสัยคำว่า "มีนัยสำคัญทางสถิติ" และ "ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ" หมายความว่าอย่างไรคะ
คำตอบ