มีปัญหาเวลา package หรือเปล่า

ผมอยากทราบว่า ตอนทำแผ่น CD-Rom เพื่อไปเปิดเครื่องอื่น ๆ แม้ไม่มี Powerpoint ก็จะรันได้ ตอนเปิดพบปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าคือ บางครั้งมันไม่เปิดอัตโนมัติให้
คำตอบ