วัฒนธรรมองค์การ

อยากทราบว่า วัฒนธรรมองค์การนี้สามารถนำไปประยุกต็ใช้กับองค์กรอื่นๆ ได้หรือไม่ค่ะ
คำตอบ

 ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมและให้ความสนใจกับเรื่องราวดังกล่าว สำหรับคำถามที่ทางคุณเดือนเพ็ญได้ถามมาว่า วัฒนธรรมองค์การที่ทางทีมงานได้เขียนขึ้นมานำเสนอไว้นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ ได้หรือไม่ ทางทีมงานขอตอบว่า คุณสามารถนำข้อมูลส่วนที่ทางทีมงานได้นำเสนอไปนั้นมาปรับใช้กับองค์กรอื่นๆได้อีกหลายๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจก้ตาม แต่ในการนำไปปรับใช้นั้นคูณจะต้องดูความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรของคุณเองด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหน ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ทางทีมงานได้จัดทำขึ้นไปปรับใช้กับองค์กรของคุณได้ไม่มากก็น้อย