ขอคำแนะนำเรื่องในการจัดกิจกรรม

เด็กชายกฤตานน ลาดนาเลา
ผมชื่อ เด็กชายกฤตานน ลาดนาเลา เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กราบเรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมในห้องสมุด ตอนนี้กิจกรรมในห้องสมุดของผมนั้นมีดังนี้ กิจกรรมเซียนโค่นเซียนเรื่อง 1. รู้รักพลังงาน 2. สารานุกรมไทย 3. ซีไรต์ 4. อาเซียน 5. รู้โรคเอดส์ 6. สำนวนไทย 7. เปิดพจนานุกรม๓าษาอังกฤษ นอกจากนี้ พวกผมยังได้นำเสนอ แนะนำหนังสือใหม่ หนังสือซีไรต์ หนังสือยอดนิยม และหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีการแข่งขันยอดนักอ่าน ผมอยากทราบว่ากิจกรรมที่พวกผมและเพื่อนๆได้ดำเนินการ ถูกต้องหรือยังครับ กรุณาให้คำแนะนำผมและคณะด้วยครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง เด็กชายกฤตานน ลาดนาเลา
คำตอบ