เป็นยังไงบ้าง

ทราย
เป็นไงบ้าง นี่ทรายเองนะจำได้มั้ย สถานการณืเป็นยังไงบ้าง
คำตอบ