อยากจะสอบถามเกี่ยวกับ Linux ครับ

ไม่ทราบว่า ลินุกซ์ ตัวไหนน่าใช้ที่สุดครับ
คำตอบ