Big c

ระพีพร แก้วดวงต๋า

อยากทราบประวัติ Big C

คำตอบ

เรียนคุณระพีพร แก้วดวงต๋าค่ะ

ก่อนอื่นขอโทษนะค่ะที่ตอบคำถามช้ามากค่ะ ดิฉันไม่ได้เข้ามาที่ gotoknow หลายวันค่ะ เห็นป้ายที่คุณถามคำถามเรื่องระบบบริการรู้สึกดีใจ  ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจนะค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ ประวัติของดิฉัน หาได้จากใต้รูปที่บล็อกนี้แหละค่ะตรงคำว่า มีต่อ ค่ะคลิกเลยแล้วก็จะมีประวัติ เล็กๆของดิฉันปรากฎค่ะ ยินดีนะค่ะ หากไม่สะดวกเข้ามาฝาก e-mail ไว้ หรือถ้าไปที่หน้าประวัติจะมีคำว่า e-mail คลิกแล้วเขียนมาได้ค่ะ  ยินดีนะค่ะที่จะได้มีเครื่อข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาฐานความคิดให้กว้างขวางขึ้นค่ะ

big c จะเข้ามาบริหารที่ คาร์ฟูร์ สาขาชุมพรเต็มรูปแบบเมื่อไหร วอนผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวการดูแลด้านบุคคลากร ดูแลสวัสดิการพนักงานระดับล่าง ทุกระดับให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชั้น