การทำสารนิพนธ์

นายกิตตศักดิ์ หนูยัง
ผม ทำสารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชี ของ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ผม ต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนคับ
คำตอบ