สอบถามโปรแกรม dictionary

ทิพย์วรรณ
อยากทราบว่าจะซื้อโปรแกรม dictionary ของ ส.เศรษฐบุตร ได้ที่ไหนคะ และราคาเท่าไหร่ จะซื้อประมาณ 10 Licenses ค่ะ
คำตอบ