ผลงานศึกษานิเทศก์

ดิฉันเป็นศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพท.เชียงราย เขต 4 อยากจะขอคำปรึกษาจากท่านเรื่องการทำผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญยังตัดสินไม่ถูกว่า ระหว่าง 2หัวข้อ นี้ควรเลือกหัวข้อไหน หัวข้อไหนที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการทำผลงานวิชาการ 1) รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 2) รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส หวังว่าคงได้รับความกรุณาให้คำชี้แนะ เพื่อจะได้ดำเนินงานต่อไป ขอขอบพรุคุณ มา ณ โอกาสนี้
คำตอบ

สวัสดีค่ะ

เรื่องที่ควรทำเป็นผลงานทางวิชาการ ดูตามชื่อ ควรจะเป็น เรื่องที่ 2 เพราะสอดคล้องกับงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นผู้นิเทศ เรื่องที่ 1 ควรเป็นผลงานทางวิชาการของครู

เพราะเกี่ยวข้องกับการสอน ระดับเชี่ยวชาญ เน้นทำเรื่องลึก เชิงวิเคราะห์วิจัย

ควรมีงานวิจัยนำ หมายความว่านำผลการวิจัยของตนเองมาต่อยอด  ขอให้สำเร็จนะคะวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

อยากทราบหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์คะจะได้คุยเรื่องการทำผลงานศน.ด้านภาษานะคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณพรยุพา

โทรที่สำนักงาน 044 220940 ค่ะ

เรียน อ.วัฒนา

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำค่ะ ดิฉันจะเริ่มดำเนินงาน

และภายหน้าหากมีข้อสงสัย และมีปัญหาคงจะรบกวนท่านเป็นที่ปรึกษาแก่ดิฉันด้วยค่ะ

ขอกราบขอบคุณล่วงหน้ามาอีกครั้งค่ะ

วรินสินี เชื้อสิริธัญญ์