มาอวยพรปีใหม่อาจารย์ดิสกุลค่ะ

ขอให้ ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ มีความสุขในปีใหม่ ๒๕๕๒ เช่นกันค่ะ http://gotoknow.org/blog/archanwell-notes-on-health4stateless/232912?page=1
คำตอบ