R2R

พอดีพวกพี่ๆ (หัวหน้า) พูดถึง R2R รบกวนปรึกษาได้ไหมคะอยากรู้และศึกษาเพื่อมาใช้ในงาค่ะขอบคุณค่ะ
คำตอบ

ยินดีค่ะ

หมูอ้วน

อยากถามว่าในปัจจุบันการนำเอาหลัก PMQAมาใช้ในหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานจำเป้นมากน้อยแค่ไหนที่หน่วยงานนั้นๆทุกคนต้องรับรุ้และเข้าใจ