อัตราแลกเปลี่ยน

นายดำรงศักดิ์ นาพุก
สาเหตุที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแข็ง-อ่อน ดูได้จากอะไรครับ...?
คำตอบ