สะเดาะห์เคราะห์

มีมุมคิดอย่างไรกับการที่ ผู้เรียนจบ ปริญญา ตรี โท เอก ที่ มาทำสะเดาะห์ คราะห์อยู่กับหมอดู อยู่เดี๋ยวนี้?
คำตอบ
not yet answered

ความเชื่อของแต่ะบุคคลนั้น ไม่สามารถกำหนดได้ว่า ผิด,ถูก หากเขาไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราก็ไม่ควรตำหนิ หรือมีความคิดด้านลบกับบุคคลเหล่านั้น เพราะเหตุปัจจัยบางประการที่ทำให้เขาเหล่านั้นตัดสินใจเพื่อให้หมอดูได้ทำการปัดเป่าเคราะห์ไป เขาทำไป ก็ส่งผลให้จิตใจดีขึ้น และคนรอบข้างก็พลอยเป็นสุขไปกับเขาด้วย เพราะต้องคอยให้คำปรึกษา หากเขาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา

นิวัติ แป๊ะแว่น สุขโพธิ์

ผมคิดว่าแล้วแต่ชอบหรือเชื่อ แต่ถ้ามีความสุขสบายใจก็ทำเถอะแต่อย่าให้คนอื่นมาเดือดร้อนด้วยก็แล้วกัน