แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดิฉันเริ่มทำงานชุมชนมา 5 ปี เริ่มมาลงงานNCDได้ 2 ปี โดยเฉพาะงานเบาหวานในชุมชน อยากทราบว่าการทำโครงการควบคุมและป้องกันเบาหวานโดยให้ลงรากลึกถึงชุมชน ให้ชุมชนมีความตระหนักในการดูแลตนเอง บุคคลในชุมชนทั้งกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ ที่ต้องเฝ้าระวัง ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จ และที่สำคัญมีความยั่งยืน อยากทราบความเห็นของท่านที่ทำงานDM.ในชุมชนและประสบความสำเร็จ และที่สำคัญ ดิฉันต้องการความยั่งยืน กรุณาชี้แนะด้วยนะคะ
คำตอบ