แบบประเมินพนักงานขาย

นริสรา
Sun Dec 14 2008 18:50:36 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
อยากทราบว่าถ้าต้องการประเมินพนักงานขาย ว่าการขายเป็นอย่างไร ในด้านพฤติกรรมการขาย เทคนิค การพูดโน้มน้าว การจูงใจ ฯลฯ จะใช้หัวข้ออะไรวัดและประเมินดีค่ะ อยากได้ตัวอย่างมากๆๆ ค่ะ
  

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

 ใส่รูปหรือไฟล์