โรคหัวใจ

papai ankul
หัวใจโตในผู้สูงอายุกับการดูแล และหวัดเรื้อรังไม่หายขาดกับวิธีรักษาในสตรีวัยทอง ขอขอบคุณ
คำตอบ
not yet answered
redhair

หวัดเรื้อรัง กับสตรีวัยทอง

หวัดเรื้อรังเป็นได้กับทุกวัย ข้อควรปฎิบัติ

1 พักผ่อนให้มากขึ้น 2 อากาศหนาว ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่น3ทานผลไม้และดื่มนำให้มากขึ้น 4 สุดท้ายต้องออกกำลังกาย (ให้เป็นเวลาและสมำเสมอ อย่างน้อย 20 นาที)

สตรีวัยทอง อาการ

เกิดจากการเปลียนแปลงของฮอรโมนในร่างกาย (ขาด)ดังนั้นทานอาหารพวก ธัญพืช ดื่มนำเต้าหู้ ออกกำลังกาย หาอะไรทำให้เพลินๆ แล้วจะทำให้ลืมอาการเหล่านั้นได้