ทำบลอค ของตัวเองได้ละ

เป็นอาจารย์ ยังงัยไม่มีข้อมูลเลย เข้ามาดูของลูกตัวเองดู ว่าที่อาจารย์ในอนาคต
คำตอบ