ลายไทย

ทำไมต้องเขียนลายไทยด้วย
คำตอบ
not yet answered
krusun

เพราะลายไทยเป็นศิลปะที่มีสืบต่อกันมานาน เราควรที่จะอนุรักษ์สืบต่อกันไป