ระหัสรับรางวัลจากพี่เสิด

ยินดีด้วยที่เป็นคนที่ 1 ที่ตรวจพบ มีทำบันทึกเลยคนสวย ระหัสรับรางวัลคือ "พี่เสิดเอารางวัลมาเลยไม่งั้นหนูจะฟ้องดอกทานตะวัน"
คำตอบ