อะนะ

วัน PE.
อ.ก้ำคับกระผมอยากทราบว่า.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................(คิดไม่ออกว่าจะถามไรดี ไม่ถามดีกว่า)
คำตอบ