สอบถามอัตราการเบิกค่านำมันรถยนต์

อนุชา สีดาวงษ์
ในการไปอบรม ถ้าผู้เข้ารับการอบรมนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปเอง จะเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ได้ กิโลเมตรละกี่บาท และมีแบบฟอร์มการขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่
คำตอบ