ลงทะเบียนผิดจะแก้ไขอย่างไร

ช่วยเพื่อนลงทะเบียนเป็นสมาชิก แต่จำรหัสไม่ได้ พอแก้ไขทำใหม่ระบบไม่อนุญาตให้ใช่เมล์เดิม ยกเลิกก่อนได้ไหมคะ
คำตอบ