ความยากง่าย

ต่าย ตะกร้อ
อาจารย์คับทำไมตะกร้อวงถึงต้องแบ่งเป็นระดับความยากง่ายของท่าด้วยหล่ะคับ และคะแนนต้องแบ่งเป็นไปตามระดับตามคว่มยากง่ายของท่าด้วยมั๊ยคับ
คำตอบ