ถาม mymint; วิวสวยจัง รอรถโดยกี่โมง?

ครูเหน่อเหน่อ
ถาม mymint; วิวสวยจัง รอรถโดยกี่โมง? แต่งชุดนี้โหนเสารถโดยสารจะทำให้มั่นใจขึ้นเป็นอัน(ขาด)
คำตอบ