การเสิร์ฟ

แจ๊ค เรือพาย
อาจารย์คับการเสิร์ฟตะกร้อในลักษณะใดที่มีโอกาสได้คะแนนมากที่สุดคับ
คำตอบ
not yet answered
คนหนองผือ

เสริฟหลังท้าวนะครับ หนักและแรงมาก ผู้รับบังคับลูกได้ยากครับ เพราะลูกมันไปวิถีโค้งครับ